Komiteler

Komiteler hakkında bilgiler

Game Of Thrones

The time has come for the grand battle to ensue. The rule of the mad king has angered the seven kingdoms and it’s houses for the last time. The rebellion is born and with it a new age for westeros, what will happen next will be up to your design. Make a westeros you feel fit to live in, make a westeros you want to see but most importantly it is up to you to decide whether or not if “Winter Is Coming”

The Hundred Years War

The Hundred Years’ War was the name given to the series of conflicts between the English and French royal houses and their allies in order to settle their claims to the French throne. Lasting from 1337 to 1453, the war left thousands dead and defined the state of Western Europe in the 14th and 15th centuries. Our JCC committee will work to simulate the war as a whole, and explore the what-ifs and alternate histories of the time period.

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler’in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Güvenlik Konseyi, 20 üye ülkeye sahiptir. Bu ülkelerden beş tanesi daimi üye, on beş tanesi ise seçilmiş üyelerdir.

İNSAN HAKLARI

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Bu komitede delegeler güncel insan hakları konularında kendi ülkelerinin politikalarını ve yönetimini göz önüne alarak tartışacaklardır.

G20 LİDERLER

Yirmilik Grup anlamına gelen "Group of Twenty" 1999 yılında, dönemin G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının kararıyla kuruldu. G20'nin kurulmasındaki amaç gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek, dünyanın ekonomik sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmekti. G20 ilk kurulduğu yıllarda sadece bakanların toplandığı bir zirve olsa da, 2008'de ki dünya krizi sonrasında bu toplantıya en üst düzeyde katılım yapılması kararlaştırıldı. Bu tarihten itibaren her yıl dünyanın en büyük devletlerinin liderleri toplanarak, dünya ekonomisinin yanında, ticareti ve gelişimini de şekillendiriyor.

Soğuk Savaş

ABD önderliğinde Batı Bloğu ile Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloğu ülkeleri arasındaki uluslararası siyasi ve askeri gerginliğin olduğu bu komitede Tarihi değiştirmek sizin elinizde.